Οι Υπηρεσίες μας

discretionary-a

Διακριτική Διαχείριση

Εμπιστευτείτε μας την ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας

advisory-a

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Καθοδηγούμε τις επενδυτικές σας αποφάσεις αξιολογώντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και προοπτικές των αγορών

mutual-a-01

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ένας απλός τρόπος διαχείρισης των επενδύσεων σας σύμφωνα με την επενδυτική προσέγγιση της AssetWise

fiduciary-a

Fiduciary Management

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης επενδυτικής στρατηγικής που να εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του θεσμικού επενδυτή διαχειρίζονται με βέλτιστο και αποδοτικό τρόπο

family-a

Family Office Services

Διαχείριση που εξασφαλίζει ότι η οικογενειακή περιουσία διαχειρίζεται κατά τρόπο συμβατό με τους επενδυτικούς στόχους της οικογένειας

custody-a1

Επιλογές Θεματοφυλακής

Επιλογές υπηρεσιών θεματοφυλακής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη